Geannuleerd: Algemene Ledenvergadering met interessante lezing

woensdag 18 mrt

Op woensdagavond 18 maart 2020 staat de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de VvBL op de agenda. Aanvang is om 20:00u, locatie: Hotel Iselmar aan de Plattedijk 16 te Lemmer, inloop vanaf 19.30. Hier is alvast de agenda:

 

1. Opening

2. Notulen vorige vergadering

3. Terugblik op het afgelopen jaar

4. Jaarcijfers 2019 en verslag kascommissie

5. Bestuursverkiezing: aftredende en herkiesbare bestuursleden (Jos Jellesma, Agnes Daan, Durk Haarsma)*

6. Voorstellen en verkiezing van nieuwe bestuursleden (Eize Speerstra, Lars Frankema)*

7. Afscheid vertrekkende bestuursleden (Pieter Alberda, Roelof de Wolde)

8. Rondvraag

9. Afsluiting vergadering

10. Lezing 'Gehackt, het is niet de vraag of, maar wanneer het je gebeurt!' door Else Maria van der Meulen, directeur DataCenter Fryslan 

 

 

*Wilt u zich aanmelden als kandidaat-bestuurslid, dan kan dat tot een uur voor de vergadering. 

 

 

Komt u naar de ALV? Laat het ons weten via de aanmeldknop.

Aanmelden evenement: