Meld je aan voor de ALV op 23 september 2020!

woensdag 23 sep

Woensdagavond 23 september 2020 zien we jullie graag op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de VvBL.

 

Let op; voor een goede zaal indeling met inachtneming van 1,5m afstand is het noodzakelijk dat je je vooraf aanmeldt! Gebruik daarom de aanmeldknop om te laten weten dat je komt, graag met vermelding van je telefoonnummer in het opmerkingen veld. Kom je met twee personen? Vermeldt daarbij dan ook naam en telefoonnummer van de tweede persoon.

 

Verder vragen we jullie de volgende regels in acht te nemen:

- bij klachten blijf thuis en laat je testen;

- houdt 1,5m afstand en schud dus ook geen handen;

- bij een verblijf in een oranje gebied korter dan tien dagen geleden, blijf thuis.

 

Alleen zo kunnen we als VvBL een klein steentje bijdragen aan het onder controle krijgen van het Corona virus.

 

Aanvang van de ALV is om 20:00u, locatie: Hotel Iselmar aan de Plattedijk 16 te Lemmer, inloop vanaf 19.30. Op de agenda:

 

1. Opening

2. Notulen vorige vergadering

3. Terugblik op het afgelopen jaar

4. Jaarcijfers 2019 en verslag kascommissie

5. Bestuursverkiezing: aftredende en herkiesbare bestuursleden (Jos Jellesma, Agnes Daan, Durk Haarsma)*

6. Voorstellen en verkiezing van nieuwe bestuursleden (voorstel vanuit bestuur: Eize Speerstra, Lars Frankema)*

7. Afscheid vertrekkende bestuursleden (Pieter Alberda, Roelof de Wolde)

8. Rondvraag

9. Afsluiting vergadering

10. Lezing 'Gehackt, het is niet de vraag of, maar wanneer het je gebeurt!' door Else Maria van der Meulen, directeur DataCenter Fryslan 

 

*Wil je je aanmelden als kandidaat-bestuurslid, dan kan dat tot een uur voor de vergadering. 

 

We zien jullie graag op 23 september! Laat ons gauw weten dat je komt via de aanmeldknop (en vergeet je telefoonnummer niet te vermelden).