Voorzitter

Jos Jellesma

Sijperda Verhuur

Tel 0515 426020

j.jellesma@sijperdaverhuur.nl