Coronacrisis - een bericht van het VvBL bestuur

Beste leden, lieve mensen,

 

Nog nooit eerder hebben wij een crisis als deze meegemaakt. Een pandemie die zich leent voor horrorfilms en -series op Netflix.

Onze overheid rekent met een start van de crisis in Nederland vanaf 1 maart. De regering had gehoopt dat wij vanaf 6 april het normale leven weer min of meer zouden kunnen oppakken.  Helaas is deze termijn verlengd naar 28 april en de evenementenbranche ligt plat tot tenminste 1 juni. In China heeft het minimaal 3 maanden geduurd voordat de teugels enigszins gevierd werden, dus of 28 april haalbaar is, is maar zeer de vraag. Een volledige lockdown blijft ons hopelijk bespaard.

 

Ondertussen worden wij als ondernemers hard getroffen. De ene sector meer dan de andere en zakken we af naar een economische crisis. Gelukkig heeft de overheid een hele reeks aan hulpmaatregel getroffen om het ergste leed te verzachten. Wie door de bomen het bos niet meer ziet kan op www.defryskemarren.nl; www.kvk.nl; www.rijksoverheid.nl  alle actuele informatie vinden over het coronavirus en de regelingen die er voor ondernemers en zzp'ers al in het leven zijn geroepen. Ook vanuit Brussel zijn steunmaatregelen in de maak. Amerikaanse toestanden door een gebrekkige gezondheidszorg en een minimaal sociaal vangnet gaan gelukkig aan ons voorbij.

 

In onze omgeving maakt het coronavirus, in vergelijking met het zuiden en westen van Nederland, nog niet veel slachtoffers. Laten we hopen dat dit zo blijft.

 

Als VvBL e.o. zitten wij ook in een bijzondere situatie. De algemene ledenvergadering van 18 maart jl. mocht niet doorgaan. Dit betekent dat wij als een soort demissionair bestuur optreden, immers Pieter Alberda en Roelof de Wolde moeten aftreden, een groot deel van het bestuur, Agnes Daan, Durk Haarsma en Jos Jellesma zijn aftredend en herkiesbaar en er staan twee nieuwe potentiële bestuursleden, Eize Speerstra en Lars Frankema, te trappelen om toe te treden. Zodra het weer mag, zal de ALV dan ook de eerste activiteit worden. We hebben nog een aantal leuke activiteiten op het programma staan, waaronder ons jaarlijks uitje op 26 juni. Hopelijk mag dit doorgaan en wat zullen wij dit dan waarderen als nooit tevoren.

 

Er worden allerlei initiatieven bedacht op sociaal en economisch vlak. Gezond blijven en elkaar helpen is het motto. Laten wij als leden van de VvBL elkaar dan ook zoveel mogelijk steunen door elkaar opdrachten te gunnen en lokaal onze inkopen te doen. Wij als bestuur van de VvBL hebben besloten de jaarlijkse contributienota's, die normaal in mei verstuurd worden, niet te versturen zolang de ingrijpende maatregelen voortduren. Bovendien zal de contributie worden aangepast naar verhouding van de gemiste activiteiten of maanden.  

 

Wij hopen dat we elkaar spoedig weer in gezondheid kunnen begroeten en omarmen.

 

Hartelijke groet, blijf gezond!

namens het VvBL bestuur,

 

Jos Jellesma,

Voorzitter