Herstelpakket Lok op 1 van Provincie Fryslan

De Provincie Fryslân zet € 5 miljoen extra in om bedrijven en organisaties te ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis. Het extra geld is bedoeld als aanvullende noodhulp op de maatregelen van het Rijk en de al aangepaste provinciale regelingen. De brede welvaart en circulaire economie zijn de uitgangspunten van dit pakket met elf maatregelen. Afgelopen oktober zijn de volgende subsidieregelingen opengesteld:

  • Nieuwe economie challenge 
  • Toekomstgericht investeren 

 Subsidie in het kader van deze regelingenis aan te vragen tot en met 1 februari 2021. Zie de link naar de website van de Provincie Fryslan voor nadere uitleg over deze regelingen: https://www.fryslan.frl/home/coronavirus-covid-19_44322/item/herstelpakket-lok-op-1-no-en-moarn_22956.html