Input voor Koepeloverleg tussen VvBL en gemeente DFM? Laat het ons weten.

Vier keer per jaar overleggen we als VvBL, Ondernemersnetwerk Gaasterland e.o. en OVS Skarsterlân met de afdeling Economische Zaken van de gemeente De Fryske Marren. Doel is: het onderlinge contact gaande houden, waar mogelijk te verbreden en te verdiepen. De gemeente hoort van onze kant graag wat er leeft onder de ondernemers, wat hun wensen, welke gang van zaken zij graag anders zouden zien. En of er iedeeën zijn ter verbetering van  het gemeentelijke ondernemersklimaat en verbetering van de gemeentelijke voornemens op het gebied van bestemmingsplannen, woningbouw, bedrijfsterreinen, recreatie & toerisme, enzovoort. Het overleg wordt namens de VvBL bijgewoond door Agnes Daan en Jos Jellesma. Wanneer u zaken heeft die u ingebracht wilt zien worden, laat het ons weten. Het volgende overleg vindt plaats op 12 september. Alle input is welkom.