Koepeloverleg ondernemersclubs en gemeente DFM

De ondernemersverenigingen en de gemeente De Fryske Marren voeren op regelmatige basis overleg over allerlei zaken die ondernemers aangaan. Voor de VvBL nemen Jos Jellesma, voorzitter en Agnes Daan, bestuurslid deel aan het zogenaamde Koepeloverleg. Via de website van onze club en de nieuwsbrief houden we ook u op de hoogte. U vind de notulen van de laatste vergadering van 11 september hierbij. 

Downloads

171012 swahee Verslag overleg 11 september 2017