Noteren: data bijeenkomsten 1e halfjaar

Binnen het bestuur zijn we druk bezig geweest met het samenstellen van het programma voor het eerste half jaar van 2018. De inhoud van alle bijeenkomsten is nog niet duidelijk. De data al wel. Dus handig om deze al vast te noteren. De eerste bijeenkomst is op 22 februari. We worden dan rondgeleid door Thialf door de Lemster ijsmeester Beert Boomsma. Let even op de berichtgeving rondom deze rondleiding en de mogelijkheid om je daarvoor op te geven. Op 28 maart hebben we onze jaarvergadering, dit jaar gepland in de British Pub. Zoals gebruikelijk proberen we een inhoudelijk deel toe te voegen aan de vergadering. Op 26 april is er een avond met een spreker. Hoe en wat volgt. Hetzelfde geldt voor 31 mei. Op 29 juni sluiten we tenslotte het eerste half jaar af met ons jaarlijkse uitje.