Ontwerp Omgevingsvisie ter inzage: reageer nu het kan!

Tot 16 november '18 is het mogelijk om te reageren op de ontwerp Omgevingsvisie van gemeente De Fryske Marren. In de Omgevingsvisie is voor de hele gemeente, opgedeeld in gebieden, beschreven hoe het gemeentebestuur de leefomgeving in de toekomst ziet. Wij adviseren onze leden de ontwerp Omgevingsvisie te lezen en gebruik te maken van de mogelijkheid om te reageren. Dit kan via deze website

 

Waarom is het belangrijk om te reageren? Als ondernemer is ruimte om je te kunnen ontwikkelen belangrijk. Dan is het van belang dat het gemeentelijk beleid daarvoor de ruimte en mogelijkheden biedt. Daarnaast is in de visie het nodige opgenomen over hoe de leefomgeving in Lemmer eruit moet komen te zien. Mis je daarin belangrijke elementen? Of ben je het niet eens met de uitgangspunten in de visie? Nú is het moment om jouw geluid te laten horen, zodat de gemeenteraad de reacties kan betrekken bij het vaststellen van de Omgevingsvisie.

 

Als VvBL bestuur vinden wij het belangrijk te weten wat er onder onze leden leeft. Dien jij een inspraakreactie in op de ontwerp Omgevingsvisie? Wij ontvangen van jou graag een afschrift. We kunnen deze waardevolle informatie benutten in onze overleggen met de gemeente. Van belang is dat je in ieder geval zelf je reactie (vóór 16 november!!) aan de gemeente verstuurt. Het afschrift daarvan ontvangen wij graag per mail via info@vvbl.nl.