Save the date - programma najaar 2020

Als bestuur hebben we goede hoop dat het in het najaar van 2020 weer mogelijk is leuke en inspirerende bijeenkomsten te organiseren. Het precieze hoe en wat volgt nog, maar we vragen jullie in ieder geval alvast de volgende data in de agenda te noteren:

 

23 september 2020: algemene ledenvergadering met lezing in Iselmar

6 november 2020: vrijdagmiddag netwerkborrel

17 december 2020: kerstborrel met pubquiz