Van de gemeente: uitnodiging klimaatbijeenkomst 20 mei 2019

Klimaatadaptatie is een term die je steeds vaker hoort. Het betekent aanpassen aan het klimaat. Ook gemeenten hebben hierin een taak, samen met hun inwoners en ondernemers. Immers, het klimaat verandert en dat vraagt om aanpassingen in de omgeving. Graag nodigt gemeente De Fryske Marren u uit om hierover mee te praten en denken: hoe gaan we om met de gevolgen van klimaatverandering, welke maatregelen zijn er mogelijk, wat doet de overheid en wat kunt u zelf doen?Op maandagavond 20 mei bent u van harte welkom bij de klimaatbijeenkomst in het Woudagemaal, Lemmer. Een informatieve avond die u niet wilt missen! Om 19.15 uur staat de koffie klaar, om 19.30 uur start het programma. Meer informatie leest u hier.

 

Graag ontvangt de gemeente een mailtje met uw aanmelding via ruimtelijkbeheer@defryskemarren.nl. Bij voorkeur uiterlijk vrijdag 17 mei.