Veilige jaarwisseling: tips en info van gemeente en politie

Van de gemeente De Fryske Marren en de politie ontvingen wij een brief met het verzoek deze onder de ondernemers te verspreiden. In deze brief staat een aantal tips om schade te voorkomen, maar ook informatie over wat u moet doen als u toch geconfronteerd wordt met vernielingen. De tekst van de brief leest u hierna. Daarnaast is de brief te downloaden bij dit nieuwsbericht op onze website.

 

"Beste ondernemer,

 

Nog een aantal weken en dan staat, na een bewogen jaar, de jaarwisseling weer voor de deur. Net alsvoorgaande jaren bereiden we ons hier goed op voor en zetten we in op een veilig en rustig verloop.Deze brief is bedoeld om u erop te attenderen dat we tijdens de jaarwisseling gezamenlijk aan onzeleefbaarheid en veiligheid kunnen werken. De politie is tijdens de jaarwisseling uiteraard aanwezig,maar kan natuurlijk niet op alle plaatsen tegelijk zijn. U hebt zelf ook een verantwoordelijkheid hierin.

 

Enkele tips: Zorg dat uw pand goed verlicht is. Zorg ervoor dat uw pand en een eventueel toegangshek goed zijn afgesloten. Voorkom dat vuurwerk of brandend materiaal naar binnen gegooid kan worden (via debrievenbus bijvoorbeeld). Verwijder brandbare voorwerpen (waaronder pallets) rondom uw pand of zet deze veilig wegzodat deze onbereikbaar zijn. Controleer de bereikbaarheid van de brandkraan in de openbare weg bij uw pand. Laat geen containers of andere objecten achter die door de 'oud en nieuw feestvierders'versleept c.q. in brand gestoken kunnen worden. Haal vlaggen binnen. Houd zelf uw pand in de gaten. Verblijf zelf in uw pand of regel dit samen met uw buren. Ga kritisch na of uw afspraken met uw particuliere beveiliger en/of alarmcentrale ook vantoepassing zijn op oudejaarsnacht. Houd (extra) blusmiddelen paraat (brandblussers, blusdeken e.d.). Controleer de blusmiddelen. Controleer zelf of alle maatregelen inderdaad zijn genomen.

 

Mocht er, ondanks uw genomen maatregelen, toch een strafbaar feit zijn gepleegd, doe dan altijdaangifte. Dit kan online , telefonisch via 0900 - 8844 of op een politiebureau. Maak hiervoor eenafspraak via 0900 - 8844.

 

Heeft u tijdens de jaarwisseling politie ter plaatse nodig, dan kunt u bij spoed bellen met 112. Voorgeen spoedeisende zaken kunt u bellen met het algemene nummer van de politie (0900 - 8844) ofMeld Misdaad Anoniem (0800 - 7000).

 

We wensen u alvast prettige feestdagen en een veilige jaarwisseling toe.

Met vriendelijke groet,Gemeente De Fryske Marren    Politie"

Downloads

20201214 brief aan de ondernemers