Verslag Algemene Ledenvergadering 30 maart jl.

Op woensdag 30 maart jl. hield de VvBL haar Algemene Ledenvergadering bij hotel Iselmar. Jammer genoeg was er niet heel veel animo voor deze interessante avond. Na het huishoudelijkee gedeelte, praatte Lourens Bergsma, bedrijvencontactpersoon bij de gemeente De Fryske Marren ons bij over onderwerpen waar ondernemers in Lemmer en omstreken mee te maken hebben of krijgen. Zie het bijgaande verslag voor meer informatie. Heeft u nog vragen naar aanleiding van het verslag (huishoudelijke gedeelte of de presentatie van dhr. Bergsma) laat het ons dan gerust weten. 

Downloads

Notulen VVBL ALV 30 maart 2022