Verslag van het koepeloverleg tussen gemeente en bedrijvenverenigingen

Eens per kwartaal bespreken de besturen van de VvBL, ONG en OVS met de gemeente allerlei zaken die de ondernemers aangaan. Bijgaand vindt u het verslag van de bespreking van 23 september 2019. Vergeet niet: wanneer u zaken heeft, waarvan u denkt dat het belangrijk is dat het bestuur deze meeneemt naar de gemeente, geef ze dan door! 

Downloads

191021 swahee Verslag overleg 23 september 2019