Bestuur

De VvBL heeft een bestuur, dat maandelijks bijeenkomt in vergadering. Een afvaardiging van het bestuur heeft regelmatig overleg met locale en provinciale overheden en onderhoudt de contacten met zusterverenigingen in de regio. 

Daarnaast streeft het bestuur er naar om interessante activiteiten voor haar leden te organiseren met als doel de onderlinge contacten van de leden te bevorderen.