Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Over ons

Welkom op de website van de vereniging van bedrijven Lemmer en omstreken (VvBL).

De VvBL stelt zich als doel het bevorderen van het contact tussen de leden en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden.

Naast de netwerkbijeenkomsten – waar we graag inspirerende sprekers uitnodigen of op één of andere manier aan kennisoverdracht doen –
is de VvBL voor haar leden ook een belangenbehartiger naar overheden en semi-overheden toe.

De lidmaatschapskosten bedragen à € 240,- ex BTW. Hiervoor organiseren wij meerdere activiteiten per jaar.
Om het ondernemersklimaat te stimuleren krijgen bedrijven die zich binnen een jaar na vestiging in De Fryske Marren aanmelden het 1e jaar
lidmaatschap aangeboden door de gemeente.  graag dit wel vermelden bij de aanmelding.

Met de zusterverenigingen uit de gemeente; de OVS (Ondernemersvereniging Skarsterlân) en het ONG (Ondernemers Netwerk Gaasterland e.o.)
heeft de VvBL zitting in de Economische Kerngroep. Deze groep heeft periodiek overleg met Burgemeester en Wethouders en het ambtenarenapparaat
van de gemeente De Fryske Marren om uitvoering te geven aan het Sociaal Economisch Beleidsplan (SEB-plan) in 2016 door de gemeente,
in nauw overleg met de bedrijfsverenigingen, vastgesteld.

Mocht jouw interesse gewekt zijn, kun je altijd vrijblijvend een keer langs komen op één van onze bijeenkomsten.  Zie hiervoor de agenda op de homepage.