VvBL

Welkom op de website van de vereniging van bedrijven Lemmer en omstreken (VvBL). De VvBL stelt zich als doel het bevorderen van het contact tussen de leden en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden. Naast de netwerkbijeenkomsten - waar we graag inspirerende sprekers uitnodigen of op een andere manier aan kennisoverdracht doen - is de VvBL voor haar leden ook een belangenbehartiger naar overheden en semi-overheden. Met de zusterverenigingen uit de gemeente; de OVS (Ondernemersvereniging Skarsterlân) en het ONG (Ondernemers Netwerk Gaasterland e.o.) heeft de VvBL zitting in de Economische Kerngroep. Deze groep heeft periodiek overleg met Burgemeester en Wethouders en het ambtenarenapparaat van de gemeente De Fryske Marren om uitvoering te geven aan het Sociaal Economisch Beleidsplan (SEB-plan) in 2016 door de gemeente, in nauw overleg met de bedrijvenverenigingen, vastgesteld.

Onze leden

De VvBL telt momenteel ruim 100 leden uit het midden- en Kleinbedrijf. De bedrijven van de leden zijn voor het overgrote deel gevestigd in de regio, de voormalige gemeente Lemsterland. Ze zijn werkzaam in uiteenlopende sectoren variërend van de voedingsbranche tot de bouwnijverheid en van watersport tot media en zowel in de maak- als de dienstverlenende economie. Elke ondernemer kan lid worden van de vereniging. Wij nodigen u graag uit om vrijblijvend naar één van de netwerkbijeenkomsten te komen of contact op te nemen met een van onze bestuursleden. 

 

Lees meer over Onze leden