Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK
  Terug naar overzicht

INVENTARISATIE ZONNE-ENERGIE OP BEDRIJFSDAKEN

Onze energievoorziening is sinds de Oekraïne oorlog een uitdaging voor iedereen en ieder bedrijf. Als lokale energiecoöperatie in de dorpen van ‘Lemsterland’ zijn wij bezig schone energie lokaal op te wekken. Door als bedrijven en bewoners zelf onze energie op te wekken houden we het geld dat omgaat in de energie hier en voorkomen daarmee weglekken van winst naar aandeelhouders of het buitenland. Gunstig voor onze lokale koopkracht en economie.

 

De gemeente de Fryske Marren en de Provincie leggen hoge prioriteit bij het benutten van dakruimte voor het opwekken van zonne-energie.

Dorp Centraal heeft in 2020 haar eerste collectieve zonnedak ten behoeve van een 20-tal lokale deelnemers in exploitatie genomen. Nu onderzoeken we nieuwe mogelijkheden.

Met deze inventarisatie van zonne-energie op bedrijfsdaken in Lemmer helpt u ons en de gemeente om in beeld te brengen óf, wáár en hoeveel dakruimte van bedrijven in gebruik is voor zonne-energie of ongeschikt is. Én of de eigenaren en ondernemers open staan voor collectieve inkoop en realisatie van eigen zonneenergie.

Daarvoor vragen wij uw medewerking aan deze vragenlijst . Het zijn maximaal 11 vragen, en als uw bedrijfspand al zonnepanelen heeft, minder. Bij de meeste vragen hoeft u uw antwoord alleen maar uw aan te vinken.

Ga met deze link door naar de vragenlijst.

 

https://dorpcentraal.nl/alles-over-energie/energie-opwekken/90-inventarisatie-zonne-energie-op-bedrijfsdaken